[ Piet den Boer@KV Mechelen ]

Interviews

Piet den Boer, KV Mechelen De Mechelse Week (29.12.1983) (deel a)
Piet den Boer, KV Mechelen Foot Magazine (02.1985) (deel a, b, c, d)
Piet den Boer, KV Mechelen Sport 80 (19.02.1986) (deel a, b)
Piet den Boer, KV Mechelen KVM krant (04.12.1986) (deel a)
Piet den Boer, KV Mechelen De Post (11.10.1987) (deel a, b, c)
Piet den Boer, KV Mechelen Voetbal (01.1988) (deel a, b)
Piet den Boer, KV Mechelen Voetbal International (19.03.1988) (deel a, b, c, d)
Piet den Boer, KV Mechelen Blik (30.03.1988) (deel a, b)
Piet den Boer, KV Mechelen Sport 90 (01.03.1989) (deel a, b, c)
Piet den Boer, KV Mechelen Humo (20.04.1989) (deel a, b, c, d, e, f)
Piet den Boer, KV Mechelen Voetbal International (01.01.1992) (deel a, b, c, d)

INDEX - TOP - STARTPAGINA